Mötesmodeller

Utsikten Meetings har lyckan att få samarbeta med riktigt proffsiga partners som guidar er genom olika mötesmetodeller. Här kan du och dina kollegor få förslag på olika mötesmetoder. Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss.

Svenska Möten har utvecklat sex olika mötesmodeller som kan få dig och dina kollegor att växa, utvecklas och ha roligt.

Digital Debatt

• Lämpar sig för grupper från 15 personer och uppåt
• Enkelt och förbereda
• Skapar engagemang
• Dokumentation i realtid
• Tydligt avslut
• Sparar tid
• Möjlighet att delta på distans

Walk and Talk

• Lämpar sig för en grupp upp till 30 personer
• Promenera och tänka kreativt
• Beslutsfattande och säkerhtesställande av beslut
• Arbeta parvis
• Bestämt ämne
• 2,5 – 3 timmars promenad
• Rapportering
• Sammanfatta och ta beslut

Navigator

• Skapa närvaro hos deltagarna
• Mötesledaren arbetar utifrån Navigator
• Skapa struktur och kvalité för mötet
• Avsikt under mötet
• Agenda till mötet
• Arbetsform under mötet
• Sammanfatta
• Slutsats

Idéverkstad

• Lämpar sig för upp till ca 70 personer
• Uveckla relationer och gruppdynamik
• Skapa engagemang
• Bolla frågor
• Be deltagarna skriva ner tankar
• Låt alla ta del av varandras tankar kring huvudfrågorna
• Utifrån svaren kan en handlingsplan skapas
• Handlingsplanen ska sedan finnas på allas arbetsplats

Uppkopplad

• Mötesdeltagarna använder vanliga IT- verktyg
• Ifrågasätter närvaro-myten
• Förbered infrastrukturen
• Förbered dig på kulturellt motstånd
• Öva upp simultanförmågan
• Stäm av uppkopplingen med mötets mål och syften
• Analysera erfarenheterna före, under och efter

Strategi

• Lämpar sig för implementering av företagets värderingar
• En strategisk mötesmodell för övergripande frågor
• Nulägesbeskrivning
• Mötesstrategi
• Ekonomisk kalkyl
• Utvärdering

En mötesmodell i affärsmannaskap – en möjlighet till ökad omsättning och lönsamhet.

Företagsspelet ger er ett praktiskt och lekfullt sätt där ni får arbeta med ekonomi och affärsförståelse. När ni har spelat klart har alla deltagare en ökad förståelse för hur man påverkar utvecklingen och vad som genererar och förbättrar resultatet i ett företags verksamhet.

Deltagarna agerar ledningsgrupp för ett tjänsteföretag, producerande företag eller handelsföretag. Genom att du och dina kamrater själva handgripligt driver ett företag under ett antal perioder synliggörs konsekvenserna av de beslut man tar och all ekonomisk fakta på ett mycket tydligt sätt. Genom pedagogiken motiveras samtliga till hög egen aktivitet. Det blir mycket skratt, funderande och agerande.