Ett relativt nytt koncept att dyka upp som en form av digitala möten är ett chattmöte. Det är en av de mest flexibla mötesformerna, då deltagarna kan befinna sig var som helst, så länge de har en internetuppkoppling.

Hur ett chattmöte går till

Ett chattmöte är en av de enklaste mötesformerna att arrangera. I de flesta fall kan deltagarna använda både dator och mobiltelefon, vilket leder till en betydligt större flexibilitet för deltagarna än vid exempelvis videomöten.

Det enda som behövs är ett gemensamt chattrum någonstans, och sedan är mötet i gång. Som följd krävs minimala förberedelser.

Så får du det att flyta på

Ambitionsnivån för mötet sätter den som leder det, och den är otroligt lätt att justera i ett chattmöte. Beroende på vad syftet med mötet är kan det därför vara ett fantastiskt medium.

Ett sätt att höja kvaliteten är att använda någon form av presentation. Eftersom de ofta går att dela, antingen via en länk eller via skärmdelning, blir det väldigt lätt för alla deltagare att få en översikt över exempelvis en dagordning.

För att spinna vidare med möjligheten att dela, så finns även dokument och kalkylark som kan ha flera författare. På så sätt kan alla, samtidigt som de diskuterar i chatten, även bidra till en färdig produkt.

Det går även att använda omröstningar i många chattprogram. Genom dem går det att få konkreta svar eller få en majoritet på ett beslut, utan att någon kan neka beslutet senare.

Fördelar med chattmöten

En klar fördel med ett chattmöte är att det ställer otroligt låga krav på deltagarna. De kan befinna sig i stort sett var som helst. Det behövs nästan ingen förvarning och det behövs i princip ingen förberedelse.

Att det dessutom är så lätt att dela visuella element, såsom bilder, grafer eller presentationer är också något som verkligen talar för chattmöten.

Nackdelar med chattmöten

Det kan dessvärre vara svårt att uppfatta nyanser i kommentarer som ges i skrift. Uttryckssymboler har underlättat det, men de kan dessvärre bara göra så mycket. 

En annan klar nackdel med chattmöten är att det blir ännu svårare att känna av stämningen i slutet av möte. Det blir väldigt svårt att avgöra om deltagarna är irriterade, eller nöjda med resultatet. Därför är återkoppling och uppföljning extra viktigt när det rör sig om chattmöten.