I huvudsak sker samtliga digitala möten idag på en av tre plattformar. Dessa är video, chatt och telefon. Här kan du läsa mer om varje enskild mötestyp.

1. Telefon

Den absolut vanligaste digitala mötesformen som även är den som använts längst. Telefonen är trots alla sina brister fortfarande kanske det smidigaste och bästa verktyget för digitala möten. Fortsätt läsa

2. Videomöte

Videomötet har några uppenbara fördelar – Exempelvis att det kanske är det närmaste ett fysiskt möte man kan komma digitalt. Idag är det även ett mycket kostnadseffektivt och tillgängligt verktyg. Fortsätt läsa

3. Möte via chatt

Att chatta i arbetslivet blir allt vanligare, populära applikationer som Slack, Skype med flera har gjort att allt fler möten sker direkt i chattrummen. Många anser att chatten är ett betydligt effektivare alternativ än telefonen. Fortsätt läsa