Digitala möten är fortfarande en relativt ny mötesform vilket lätt leder till nya frågor. Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Vad innebär digitala möten?

Kärt barn har många namn och likaså digitala möten som under åren har samlat på sig flera olika benämningar. Några av de vanligaste namnen är resefritt möte, distansmöte och onlinemöte. 

Ett digitalt möte är möten som genomförs i form av videokonferenser, webbmöten och ibland även som möten över telefon. Webbmöten är det ekonomiskt fördelaktigaste alternativet och i samma veva även den populäraste mötesformen. 

Vilka möjligheter ger digitala möten som möten i det verkliga livet inte kan bidra med?

Genom digitala möten får du möjlighet att under enklare förutsättningar genomföra möten som annars hade krävt långa resor och höga resekostnader. Detta i sin tur innebär att du och ditt företag får möjlighet att utvecklas under effektiva och ekonomiska förutsättningar. 

Vilka är fördelarna och nackdelarna med digitala möten?

Precis som med alla mötesformer finns det både fördelar och nackdelar med digitala möten. 

Fördelar 

  • Flexibla och effektiva möten
  • Kortare beslutsprocesser
  • Minskade möteskostnader
  • Lägre stressnivåer
  • Öppnar upp för fler samarbetsmöjligheter

Nackdelar

  • Teknikberoende
  • Kan försvåra den mellanmänskliga interaktionen

Vilken utrustning krävs för att hålla i digitala möten?

När det kommer till tekniken som ska göra de digitala mötena möjliga gäller det att välja utrustning som är enkel för användarna att förstå sig på. Se över vilken utrustning som redan finns tillgänglig på kontoret och köp in den utrustning som behövs. 

Det är också bra att kontrollera vilka tjänster, program, support och säkerhetskrav som krävs innan möteskulturen på kontoret går över och blir helt digital. 

Att utrustningen fungerar som den ska är en förutsättning för att mötet ens ska bli av. Vid problem med tekniken är det därför viktigt att företaget har tillgång till en teknisk support som kan lösa teknikkrångel.